Cywilizacja Starożytnego Sumeru

Sumer to starożytny kraj, usytuowany na dzisiejszym Bliskim Wschodzie pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat. Właściwa nazwa to Szumer, uproszczona przez naukowców ze względu na zbyt trudną wymowę. Inne nazwy to Szinar lub Synear - nazwy znane ze Staergo Testamentu. Cywilizacja stworzona przez Sumerów jest najstarszą, po której udało się znaleźć ślady. Kolebką państwa Sumerów było miasto Eridu. Inne ważne ośrodki to Uruk, Lagasz, Umma, Szurrupak, Girsu, Kisz, Larsa oraz Ur. W Sumerze wynaleziono wiele rzeczy, które do tej pory służą ludziom. Wynaleziono pismo - najpierw miało ono charakter obrazkowy, jednak szybko przekształciło się w pismo klinowe (Fot. 2). Znaki pisma klinowego żłobiono trzcinowym rylcem w miękkiej glinie. Sumerowie wprowadzili używany do dziś system pomiaru czasu (24 godziny, 60 minut, 60 sekund) oraz podział okręgu na 360 stopni. Także tam wynaleziono system miar i wag oraz co najciekawsze rozpisano pierwszy kalendarz księżycowy. Istniało wiele nauk, które mamy obecnie, jedną z nich była astronomia na bardzo wysokim poziomie. Sumerowie dokładnie znali budowę Układu Słonecznego, czyli Słońce oraz wszystkie planety, które krążą wokół niego (Fot. 3). Znano wtedy planetę, której istnienia nie potwierdzono w czasach nowożytnych. Tą planetą jest Nibiru - mityczna planeta o elipsoidalnej orbicie wychodzącej daleko poza nasz Układ Słoneczny. Według wierzeń Sumerów co 3600 lat miała zbliżać się do Ziemi. Jej cykliczne odwiedziny miały mieć katastrofalny wpływ na pole magnetyczne naszej planety i mogły być jedną z przyczyn masowych zagład w historii Ziemi.